Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Bir şirketin büyüklüğünü sadece o şirketin maddi gücünün ve kaynaklarının belirlemediğini iyi bilen Köseoğlu Grup gerçek büyüklüğün ancak çalışanlarının ve toplumun refah ve mutluluğu ile elde edilebileceğinin farkındadır. Bu farkındalığını, faaliyet gösterdiği her alanda uygulamaya geçirebilmek adına grubumuz etkin bir çevre ve sosyal sorumluluk politikası geliştirmiştir.

Grubumuz her projeyi kendi bölgesinde değerlendirip çalışılan projelerde bölge insanının istihdamına ve bölgenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınması için gereken sorumluluk projelerinin uygulanmasına önem göstermektedir.

Copyrights © 2024 & All Rights Reserved by Model Master.